ดูบทความVenus Freeze ยกกระชับหน้า ลดไขมันแก้ม เหนียง

Venus Freeze ยกกระชับหน้า ลดไขมันแก้ม เหนียง

Venus Freeze เป็นเทคโนโลยีที่รวมทั้งคลื่นความถี่วิทยุหลายขั้ว (RF) พร้อมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MP)2 ทำงานร่วมกัน โดยหลักการทำงานคือ ปล่อยคลื่นวิทยุ RFแบบ 6 – 8 ขัั้ว เปลี่ยนเป็นความร้อนใต้ผิว พลังงานวิ่งกระจายแบบทั่วถึงสลับขั้วไขว้กันไปมาได้ ความร้อนจึงกระจายตัวทั่วโดยรอบ และลงลึก ไปทำหน้าที่คล้ายการออกกำลังกายกระชับกล้ามเนื้อชั้นลึก เมื่อโดนความร้อนเซลล์ไขมันแตกตัว ทำให้น้ำในเซลล์ไขมันถูกขับออกมา ภายหลังเกิดการจัดเรียงตัวของไขมันใหม่ ผิวจะกระชับขึ้น ความร้อนของ RFลงไปลึกถึงชั้นไขมัน โดยไม่มีแผล ไม่เจ็บ

ลดแก้ม หน้าเรียว ยกกระชับ ลดไขมันใต้คาง

ลดไขมัน ลดเซลลูไลท์ กระชับสัดส่วน บริเวณหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา

โดยคลื่นความถี่วิทยุหลายขั้ว (RF) และ แม่เหล็กไฟฟ้า (MP)2

ไม่เจ็บ ไม่มีแผล ผ่าน อย.

Venus Freeze เป็นการทำงานของคลื่นวิทยุ (RF) โดยใช้เทคโนโลยี (MP)2 พลังงานรูปแบบนี้ จะทำงานเสริมกัน ทำให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยมาก

ขั้นตอนในการทำการรักษา
ตลอดระยะเวลาทำการรักษา Therapist จะทำการวัดอุณหภูมิเรื่อยๆในขณะที่ทำการรักษา เพื่อตรวจเช็คว่าอุณภูมิอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ และคนไข้/ผู้เข้ารับบริการจะมีความรู้สึกอุ่นๆในบริเวณที่รักษา ไม่เจ็บ และไม่มีแผล สามารถกลับดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยภายหลังการรักษาใน 30 นาที 

ระยะเวลาการรักษา :
สำหรับบริเวณหน้าและลำคอ คนไข้ควรรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 6-8 ครั้งขึ้นไป โดยมาต่อเนื่องทุก 7-10 วัน

Hotline : 094-9482226

Clinic : 087-9380222

Line ID :@kongju

www.facebook.com/kongjuclinic

10 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 711 ครั้ง