ศัลยกรรมใบหู

ศัลยกรรมใบหู

EARS SURGERY

หูกาง

โดยปกติแล้วหูของคนเราจะชิดไปทางด้านหลัง โดยทำมุมประมาณ 25-35 องศา ในกรณีที่บางคนมีลักษณะหูกางจะสังเกตได้จากองศาของหูที่ดูกว้างออกจากศรีษะมากกว่าปกติ หรือรูปร่างของหูดูไม่สวยงามหรือไม่แนบไปทางด้านหลังในแบบที่ควรจะเป็น สาเหตุส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากกระดูกอ่อนใบหูไม่พับไปตามแบบที่ควรจะเป็น อาจจะเป็นตั้งแต่เด็กหรือเป็นจากพันธุกรรมด้วย การแก้ไขหูกางสามารถทำได้ตั้งแต่เด็ก คืออายุประมาณ 12 ขวบ เนื่องจากช่วงอายุนี้ใบหูของเด็กจะมีขนาดโตเต็มที่ คือมีขนาดเท่ากับใบหูของผู้ใหญ่แล้ว 

การผ่าตัดแก้ไขนั้น แพทย์จะทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยดูจากขอบใบหู หากไม่พับไปกับรูปหน้าหรือมีลักษณะเปิดออกทำให้ใบหูดูกางใหญ่ โดยแพทย์จะการตัดตกแต่งบริเวณใบหูที่มีลักษณะกางออก ให้อยู่ในตำแหน่งที่ใบหูมีลักษณะที่แคบลง ไม่กางออกจนดูไม่สมมาตร กับศรีษะและสัดส่วนอื่นของใบหน้า โดยแพทย์จะซ่อนแผลไว้บริเวณด้านหลังใบหู ตามแนวขอบกระดูกใบหู โดยแพทย์จะทำให้เกิดรอยเย็บขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้ใบหน้าโดยรวมดูดีขึ้น และใบหูเป็นทรงสวยงามไม่กลับมากางอีก

การดูแลตัวเองหลังทำศัลยกรรมใบหู

บริษัท กองจู คลินิก จำกัด 213/1-2 ชั้น 1 อาคาร เอส.เค.ดี.มั่นคงกรุ๊ฟถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

©2019. Elements Kit. All Rights Reserved.

บริษัท กองจู คลินิก จำกัด 213/1-2 ชั้น 1 อาคาร เอส.เค.ดี.มั่นคงกรุ๊ฟถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ติดต่อเรา

©2022. Kongjuclinic . All Rights Reserved.